*energetická politika
*alternativní zdroje
*ekonomika JE
*jaderné odpady
*bezpečnost JE
*JE & klimatické změny
*jaderný průmysl
*fosilní energetika & klimatické změny
*ČernobylChcete dostávat novinky e-mailem?


Greenpeace's Nuclear Reaction: blogging the meltdown of the nuclear industry

Změna klimatu

Černobyl

Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace

V kanadské provincii New Brunswick byl zastaven uranový průzkum. Díky aktivitě občanů.

11.2.2009
V současné době neprobíhá v kanadské provincii New Brunwick žádný uranový průzkum, což je pro velkou část tamních obyvatel dobrá zpráva. Lze tak soudit alespoň podle hlasitého veřejného odporu, který aktivita těžebních společností vyvolala v minulých měsících.
Ministr pro přírodní zdroje Wally Stiles potvrdil, že odpůrci průzkumů uranových ložisek mají důvod k oslavě:

"V této chvíli jsou všechny aktivity spojené s uranovým průzkumem na území provincie zastaveny. Nemyslím si, že by to bylo kvůli počasí. Důvodů může být jistě celá řada, ale pokládám za pravděpodobné, že hlavní roli hrají omezení, která stanovil náš úřad. Alespoň u některých průzkumů o tom není pochyb," uvedl Stiles v nedávném rozhovoru.

Ministerstvo vydalo rozhodnutí o regulaci uranových průzkumů po několikaměsíční sérii veřejných protestů a pokusů o zastavení práce na vrtech. Vyhláška z července 2008 zakazuje uranový průzkum na území obcí, v blízkosti vodních zdrojů a soukromých studní. Zároveň vláda zaručila, že těžební společnosti nemohou provádět průzkumy v ochranných zónách, které byly stanoveny na 300 metrů kolem každé obytné nebo veřejné budovy.

"Obyvatelé provincie New Brunswick vyjádřili své obavy. Vláda jejich hlas slyšela a učinila opatření, jejichž cílem bylo tyto obavy rozptýlit," doplnil Stiles.

Zpřísnění regulace průzkumů zapůsobilo na první pohled jako mávnutí kouzelného proutku – řada uranových společností k radosti místních obyvatel opustila region.

"Nebudeme pokračovat. Uranový průzkum bude pozastaven do doby, než vláda tato omezení zruší," řekl v srpnu 2008 Edward Thompson, šéf společnosti Sparton z Toronta.

Firma Ucore Uranium ukončila své působení v provincii New Brunswick ještě během léta, společnost Vale Inco přerušila průzkumy v listopadu.

Celkem bylo opuštěno 40 vrtů spojených s uranovým průzkumem. Wally Stiles potvrdil, že všechny byly řádně zabezpečeny a zůstávají pod dohledem.

Místní odpůrci těžby uranu požadují vyhlášení úplného zákazu průzkumů. Ministr Stiles legislativní změny na úrovni provincie neočekává, podle jeho názoru současná pravidla dokáží zajistit bezpečnost obyvatel.

"Domnívám se, že regulace je dostatečně přísná a budu dohlížet na její dodržování. Sám jsem majitelem pozemku a cítím se nastavením pravidel dostatečně ochráněn. Věřím, že regulace průzkumů dokáže ochránit i zájmy ostatních obyvatel.“

Ministr doplnil, že úřady provincie New Brunswick nehodlají omezovat činnost firem, které budou provádět průzkum a respektovat předpisy.

"Firmy se mohou vrátit, ale musí počítat s tím, že současná pravidla budou platit i nadále. Naším cílem nebylo ukončit aktivity těchto společností, ale odpovědně chránit zájmy našich občanů,“ řekl Stiles.

Nesouhlas s uranovým průzkumem projevovali obyvatelé provincie různými způsoby. Ministerstvo přírodních zdrojů bylo zasypáno dopisy a telefonáty, občané spontánně podepisovali petice a označovali místa průzkumů znaky, které varují před nebezpečím radioaktivity.

Koalice odpůrců těžby uranu vedená Yvonne Devineovou pořádala informační setkání v řadě obcí i sérii protestních akcí. Na největším setkání, které proběhl v červnu v monctonském divadle, protestovalo proti záměru těžby 800 účastníků.

Informační setkání občanů pořádala během léta také vláda provincie, jejich cílem byla snaha o uklidnění občanů a ujišťování, že nehrozí žádné vážné riziko. V červenci ovšem vláda změnila postoj a připravila zmiňovanou regulaci průzkumů. Tímto krokem uspokojila požadavky většiny občanů.

Budoucnost těžby uranu v provincii dosud zůstává nejistá. Přestože průzkumy byly zastaveny, nemají obyvatelé jasno o vývoji v příštím roce. Ministr Stiles popsal pozici vlády nasledovně: „Nevylučujeme další průzkumy, ale v každém případě musí respektovat pravidla odpovědného rozvoje. To platí pro všechny přírodní zdroje, nejenom pro těžbu uranu. Vláda se bude i nadále chovat zodpovědně a bude dbát na zájmy obyvatel provincie.“

Vyšlo v lednu 2009 v Times Transcript, autor Cole Hobson, překlad Karel Polanecký.